Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Veronika Skálová
© Moravská galerie v Brně

 
Rezidence Rottalů, Holešov
Holleschau
Contact Details

Holešov, Morava, Czech Republic

1655–1658, 1745–1762, 1797
Šlechtická rezidence
Filiberto Luchese (1606 Melide – 1666 Vídeň), Giovanni Pietro Tencalla (1629 Bissone? – 1702 Vídeň?), Badassare Fontana? (1661 Chiasso – 1733 Chiasso), H. Cavalli, Gottfried Fritsch (1706 Slezsko – 1750 Tovačov), Jan Jiří Schauberger (?, před 1725 Vídeň, činný v Olomouci – 1744 Brno), Ondřej Zahner (1709 Ettershausen – 1752 Olomouc), František Antonín Palko (1717 Vratislav – 1767 Vídeň), František Josef Pilz (1711 Retz – 1797 Horní Bečva)
Rozsahem a slohovou čistotou dochovaných konstrukcí, dispozice i výzdoby interiéru patří zámek mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v českých zemích. Projekt italského architekta Luchese, který přišel na Moravu z Polska, je jedním z prvních dokladů užití principu tvorby francouzských zahrad na Moravě. Rezidence se zámkem, kostelem s rodovou hrobkou a podzámčím byla proslulá hudebními a divadelními představeními. Vybavení kostelů na panství patří mezi nejcennější doklady umění doby barokní na Moravě.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction