Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Pavel Čech
© Moravská galerie v Brně

 
Opatství premonstrátů Nová Říše
Neu-Reisch
Contact Details

Nová Říše, Morava, Czech Republic

1616, 1676, 1683 1797–1807
Klášter
Pavel Weinberger, Bartoloměj Hassler, Bernhard Jiří Rothmiller, Adam Enz, Johann Ignaz Hennevogel (1727–1790) Johann Lucas Kracker (1717 Vídeň – 1779 Eger), Iganz Mayer (kolem 1720 Štýrský Hradec – 1785 Brno)
Hlavní oltář klášterního kostela je dílem benátského malíře A. Entze (1705), retabulum vytvořil mramorář J. I. Hennevogel, činný také
v sesterském klášteře v Gerasu. Reálná architektura splývá s iluzivní malbou (šambrány, parapety) a vytváří jednotný barevný prostor. Nástropní malba je mistrovským dílem J. L. Krackera, malíře působícího v Praze, ve Znojmě a v Uhrách. Klášter je známý cennou obrazárnou. Část děl byla zakoupena od vídeňského dvorního sekretáře
F. Mayerswalda r. 1804.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction