Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Veronika Skálová
© Moravská galerie v Brně

 
Svatý Kopeček
Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku – Basilica minor
Contact Details

Svatý Kopeček u Olomouce, Morava, Czech Republic

1629–1633, 1669–1679, 1684, 1722–1732
Poutní kostel a rezidence
Giovanni Pietro Tencalla (1629 Bissone?– 1702 Vídeň?), Giacomo Tencalla, Baldassare Fontana (1661 Chiasso – 1733 Chiasso), Quiricho Castelli, Domenico Gagina, Carlo Borsa, Matteo Contessa, Martin Antonín Lublinský (1636 Lešnice – 1690 Olomouc), Johann Spillenberger (1628 Košice – 1679 Engelhartszell), Tobias Pock (1609 Kostnice – 1683 Vídeň), Michael Zürn ml. (1654 – 1698), Johann Sturmer (1675 Königsberg – 1729 Olomouc), Ludwig Sebastian Kaltner, Paul Troger (1698 Zell u Welsbergu – 1762 Vídeň), Jan Kryštof Handke (1694 Janovice u Rýmařova – 1774 Olomouc), Dionysius Friedrich Strauss (1660 Moravská Třebová – 1720 Hradisko), Johann Hagenmüller, Bernard Antonio Fossati, Mikuláš Indegrenz, Josef Winterhalder st. (1702 Vöhrenbach – 1769 Vídeň), Johann Joseph Wirth (činný 1733–1757)
Kulisovitou fasádou s prostorově členěným průčelím otevřeným do širokého okolí je poutní komplex typickým příkladem protireformační architektury. Impozantními štuky zdobená klenba kostela patří mezi nejrozsáhlejší příklady tohoto stylu severně od Alp. Je dílem italských sochařů a dekoratérů, jež byli povoláni i k dalším realizacím na Moravě a významným způsobem ovlivnili domácí tvorbu. Na vybavení komplexu se podíleli přední vídeňští a olomoučtí umělci. Jde o ojedinělý soubor děl ze 17. století, jichž se jinak dochovalo poskrovnu.

Copyright images "Královská kan. premonstrátů Strahově": Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction