Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Pavel Čech
© Moravská galerie v Brně

 
Poutní kostel Jména Panny Marie, Křtiny
Perla Moravy, První Ave, Kiritein
Contact Details

Křtiny, Morava, Czech Republic

1660–1661, 1712–1718, 1728, 1738–1750, 1771
Poutní kostel a rezidence
František Benedikt Klíčník (1677 Ivanovice na Hané – 1755 Brno), Jan Blažej Santini Aichl (1677 Praha – 1723 Praha), František Josef Ritz, Jan Jiří Etgens (1691 Brno – 1757 Brno), Josef Stern (1716 Štýrský Hradec – 1775 Brno), Ignác Lengelacher (1698 Unter Paissenberg – 1780 Baden), Anton Schweigl (1700 Gaiming in Tirol – 1761 Brno), Ondřej Schweigl (1735 Brno –1812 Brno) Josef Winterhalder ml. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo), Ignác Raab (1711 Nechanice u Hradce Králové – 1787 Velehrad), Josef Tadeáš Rotter (1701 Opava – 1763 Brno)
Podle tradice zde v údolí pohany křtili sv. Cyril a Metoděj. Význam poutního místa vzrostl zejména během Třicetileté války, kdy se stalo cílem dvou velkých děkovných poutí k P. Marii – ochranitelce země. Magické působení místa vytváří unikátní architektonická koncepce. Santini znal kabalistickou symboliku čísel, která byla rozvíjena i významnými katolickými učenci. Její principy uplatňoval ve svých neobvyklých kompozicích. Půdorys symbolizuje mariánskou hvězdu, ale také pět ran Kristových, pravost oběti a spásu. Nástropní malba je metaforickou oslavou P. Marie jako ztělesnění Božské Moudrosti.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction