Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Veronika Skálová
© Moravská galerie v Brně

 
Kartuziánský klášter a kostel Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole
Königsfeld
Contact Details

Brno, Morava, Czech Republic

1375, 1760–1777
Klášter
Ondřej Schweigl (1735 Brno – 1812 Brno), Franz Anton Maulbertsch (1724 Langenargen am Bodensee – 1796 Vídeň), Felix Ivo Leicher (1727 Bílovec – 1812 Vídeň), Josef Stern (1716 Štýrský Hradec – 1775 Brno), Martin Johann Schmidt (Kremser-Schmidt) (1718 Grafenwörth – 1801 Stein an der Donau), Bartolomeus Zindtner, Mořic Grimm (1669 Achdorf – 1757 Brno), Giacomo Antonio Corbellini
Jediný dochovaný kartuziánský komplex na Moravě byl založen moravským markrabětem. Motty řádu byly askeze a kontemplace. Na barokní přestavbě kláštera se podíleli přední umělci z okruhu vídeňské akademie. Prior A. Gottfried patřil mezi významné sběratele a představitele osvícenské společnosti v Brně. Interiér dotvářejí fresky zobrazují zjevení – anděly jako Boží posly vystupující ve scénách ze Starého a Nového zákona jako sny, zjevení a zvěstování, oslavu církve a řádu ve smyslu historie, exempla a vize. R. 1782 byl klášter v rámci josefínských reforem zrušen.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction