Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 


© obec Doubravník

 
Kostel Povýšení kříže, Doubravník
Contact Details

Doubravník, Morava, Czech Republic

1535–1537, 1679, 1786
Farní kostel s rodovou hrobkou
Johann Baptist Spiess (?Scherzingen – 1688 Brno), Jan Jiří Schauberger (?, před 1725 Vídeň, činný v Olomouci – 1744 Brno), Ondřej Schweigl (1735 Brno – 1812 Brno), Franz Anton Maulbertsch (1724 Langenargen am Bodensee – 1796 Vídeň), Jan Výmola (1722 Ptení – 1805 Brno)
Obraz hlavního oltáře pohřebního kostela dvou významných moravských rodů je jedním z posledních děl vytvořených pro Moravu F. A. Maulbertschem, předním malířem 18. století v habsburské monarchii. Působivost zázračné scény je vyjádřena světelnými hodnotami, umocněnými sochařskou výzdobou. Temnosvitný obraz s rétorickými gesty uvádí bělostné figury světců v uměřených pózách a klasicistně utvářenou splývavou draperií. Členění i barevné pojednání oltářního retabula zapojuje pozdně barokní oltář do gotické architektury a přes nesourodost stylu vytváří jednotný ušlechtilý interiér.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction