Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Veronika Skálová
© Moravská galerie v Brně

 
Klášter kapucínů a kostel Nalezení sv. Kříže, Brno
Contact Details

Brno, Klášter kapucínů, Morava, Czech Republic

1645–1651, 1653, 1739, 1753
Klášter
Joachim von Sandrart (1606 Frankfurt nad Mohanem – 1686 Norimberk), Mořic Grimm (1669 Achdorf – 1757 Brno), František Antonín Grimm, Josef Tadeáš Rotter (1701 Opava – 1763 Brno), Johann Lucas Kracker (1717 Vídeň – 1779 Jager), Josef Stern (1716 Štýrský Hradec – 1775 Brno), Ondřej Schweigl (1735 Brno – 1812 Brno), Jan Adam Nesmann (1710 Mohuč – 1773 Brno)
Kapucíni přišli do Brna r. 1604 na pozvání kardinála F. Dietrichštejna, který tento řád uvedl v rámci svých protireformačních podniků také do Mikulova. Původní sídlo řádu na předměstí u Měnínské brány bylo za švédského obležení města r. 1645 rozbořeno. Moravský zemský hejtman, hrabě Lichtenštejn-Castekorn, financoval výstavbu nového kapucínského chrámu na Uhelném trhu. Plátno hlavního oltáře předního německého malíře J. Sandrarta je považováno za první barokní obraz na Moravě. Pod kostelem se nachází proslulá krypta s mumifikovanými těly, m.j. známého barona Trencka.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction