Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Pavel Čech
© Moravská galerie v Brně

 
Zemský dům
Nová radnice
Contact Details

Brno, Morava, Czech Republic

1659–1672, 1717–1745, 1766–1777
Světská správní budova
Pavel Weinberger, Mořic Grimm (1669 Achdorf – 1757 Brno), František Řehoř Ignác Eckstein (1689? Židovice u Žatce – 1741 Lvov), Daniel Gran (1694 Vídeň – 1757 St. Pölten), Gaetano Fanti (1687 Bologna – 1759 Vídeň), Josef Winterhalder ml. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo)
Moravský zemský sněm zasedal v dominikánském klášteře v Brně. Reforma organizace státní správy se stala popudem k jeho přestavbě. Téma výzdoby sněmovního sálu, jehož obsahem je devíza ”Občanská ctnost činí šťastnou zemi moravskou” určil zemský hejtman M. O. Kounic. Jde o jeho osobní politický program: uznání možnosti vlády v ženské linii a garance ctností a bohatství Moravy za předpokladu příslušnosti k podunajskému soustátí. D. Gran zde vytvořil malbu, kterou se stal jedním z nejvyhledávanějších malířů-freskařů první poloviny 18. století.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction