Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Libor Teplý
© Moravská galerie v Brně

 
Premonstrátský klášter Hradisko u Olomouce
Klášterní Hradisko
Contact Details

Olomouc, Morava, Czech Republic

1659–1676, 1726–1733

Církevní – klášter
Giovanni Pietro Tencalla (1629 Bissone? – 1702 Vienna?), Martin Antonín Lublinský (1636 Lesnica – 1690 Olomouc), Christian Alexander Oedtl (b. 1737 Vienna), Ludwig Sebastian Kaltner, Antonio Ricca, Jan Jiří Etgens (1691–1757 Brno), Karel František Josef Harringer (1689 Vídeň – 1734 Olomouc), Josef Winterhalder st. (1702 Vöhrenbach – 1769 Vídeň), Johann Michael Winterhalder (1706 Vöhrenbach – 1759 Vöhrenbach), Paul Troger (1698 Zell bei Welsberg – 1762 Vídeň), Jan Kryštof Handke (1694 Janovice near Rýmařov – 1774 Olomouc), Daniel Gran (1694 Vídeň – 1757 St. Pölten), Josef Heinz (1698 Svitavy – 1759 Znojmo)
Prezentace duchovní i světské moci, sláva místa a ctnosti jeho správců jsou základním mottem koncepce kláštera, která tak přejímá řadu prvků typických pro světské rezidence. V rozsáhlé stavební činnosti, uměleckém mecenátu i politickém vlivu konkuroval klášter i biskupovi a zcela předčil aktivity šlechty. Na vybavení se podíleli přední vídeňští a olomoučtí umělci. Hlavními tématy jsou alegorie ctností a apoteóza zakladatele řádu. Ke komplexu kanonie náleží také hospodářské dvory, rezidence na jednotlivých panstvích a poutní místo na Sv. Kopečku.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction