Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
 

Photograph: Pavel Čech
© Moravská galerie v Brně

 
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
Contact Details

Brno, Morava, Czech Republic

1598–1602, 1732–1733, 1736–1745
Církevní – kostel
Jan Křtitel Erna (1625? Brno – 1698 Brno); Mořic Grimm (1669 Achdorf – 1757 Brno); Jan Kašpar Pröbstl (? – 1729 Brno); Jan van der Furth; Baldissere di Anna (1560 Benátky – po 1639 Benátky); Felix Anton Scheffler (1701 Mainburg – 1760 Praha); Jan Jiří Schauberger (?, před 1725 Vídeň, činný v Olomouci – 1744 Brno); Ignác Raab (1711 Nechanice – 1787 Velehrad); Jan Adam Nesmann (1710 Mohuč – 1773 Brno); Ondřej Schweigl (1735 Brno – 1812 Brno); Anton Riga (cca 1660 Kaliningrad – 1728 Brno)
Kolej založena r. 1578 je druhou nejstarší na Moravě. Výstavba komplexu se děla za velké podpory hlavního představitele rekatolizace Moravy, kardinála a knížete Františka z Dietrichštejna a jeho bratra, zemského podkomořího Zikmunda. Oba jsou pohřbeni před hlavním oltářem kostela. Kolej zanikla zrušením řádu r. 1773. Z původních objektů se zachoval jen portál koleje a kostel. Monumentální oltář nese kopii obrazu Madony z nejstarší mariánské svatyně, kostela Sta Maria Maggiore v Římě. Autor oltářích pláten a nástropních maleb byl žákem předního jihoněmeckého freskaře C. D. Assama.

For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction