Permanent Collection
Czech
Permanent Collection / Czech Republic
Adorace obrazu Panny Marie Znojemské
 


© Moravská galerie v Brně

 
1678
Jan Daniel de Herdt /Giovanni de Hertz (Činný v letech 1646–1648 v Antverpách, Brescii, ve Vídni, Znojmě, Brně, Třebíči ad.)
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Znojmo, Morava, Czech Republic
About the Museum
Plátno představuje v katolickém kultu rozšířený typ "obrazu v obraze". Smyslem podobně zaměřených maleb bylo v duchu protireformace a šíření víry vizuálně ozvláštnit a nově inscenovat uctívaný obraz. Prvky určité starodávnosti a rustikalizace malíř zdůraznil odlišnost zázračného obrazu z hlediska času i dobového uměleckého vkusu. Naproti tomu postavy andělů i krajina prozrazují původně flámské školení malíře.
For further information see Database
Add to My Collection

See also
Historical Cross Referencing
Artistic Introduction